Debat og politik

Valg til Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune 2. december

Økonomiudvalget i Køge Kommune indstillede d. 12. oktober 2021 til Køge Byråd, at Folkeoplysningspolitikken i Køge Kommune bliver revideret i forhold til sammensætningen af Kultur- og Idrætsrådet.

Læs sagen fra Økonomiudvalget.

Hvis Byrådet godkender samme sag på byrådsmødet d. 26. oktober 2021 vil nedenstående gælde fra d. 1. januar 2022:

Ændret sammensætning af Kultur- og Idrætsrådet

Brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed er ændret, således at Kultur- og Idrætsrådet fremadrettet består af repræsentanter fra folkeoplysende foreninger: 

·                                 et medlem fra kulturområdet

·                                 et medlem fra det folkeoplysende voksenundervisningsområde (aftenskoler)

·                                 et medlem fra fritidsområdet 

·                                 et medlem fra idrætsområdet 

·                                 et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget 

Endvidere vælges/udpeges der en suppleant for hvert medlem af udvalget.

De fire foreningsrepræsentanter med tilhørende suppleanter vælges blandt de godkendte folkeoplysende foreninger i Køge Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4, 5 og 6.

Kultur- og Idrætsrådet afholder to årlige møder, hvoraf det ene afholdes i august og omhandler det kommende budget. Ved behov kan der afholdes ekstraordinære møder.

Udover brugerinddragelse i Kultur- og Idrætsrådet afholdes der fremadrettet også to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede med relevante aktuelle temaer.

Hvornår foregår valget?

Valget til Kultur- og Idrætsrådet finder sted d. 2. december 2021 i kantinen på Køge Rådhus – Invitation og mere information om selve valget kan du finde i Foreningsnyhederne i den kommende tid.

Hvem er valgbare?

Alle er valgbare, såfremt de foreslås af en stemmeberettiget folkeoplysende forening. En kandidat kan lade sig opstille uden fremmøde, men der skal i så fald foreligge dokumentation for, at vedkomne ønsker at stille op.

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede er folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. 

Alle stemmeberettigede foreninger i Køge Kommune har uanset størrelse hver op til to stemmer. Der stemmes ved personligt fremmøde af repræsentanter for foreningen med én stemme pr. repræsentant. Der stilles ikke krav om, at stemmeafgiver sidder i bestyrelsen for den pågældende forening. Men vedkommende skal være medlem af foreningen.

En forening kan stemme på kandidater inden for den kategori foreningen tilhører.

Tjek om din forening er stemmeberettiget

Hvis du ønsker at stille op eller afgive stemme ved valget til Kultur- og Idrætsrådet, skal du sikre dig, at din forening er folkeoplysende i Køge Kommune. 

Listen over foreninger, der pt. er registreret som folkelysende i Køge Kommune kan du se i denne oversigt.

Hvis I ønsker at undersøge, om jeres forening har mulighed for at blive folkeoplysende, skal I kontakte Kultur og Idræt hurtigst muligt. Skriv en mail til kulturogidraet@koege.dk

 

Kommentarer