Kultur

Ny pulje til forsamlingshuse erstatter drift- og Covid19-støtte

Da Covid19 ramte kultur- og fritidslivet, gav Køge Kommune både tilskud til driften af vores forsamlingshuse som et fast årligt beløb og oprettede en covid-19-pulje til arrangementer.

På den måde ville vi undgå underskud i regnskaberne i forbindelse med nedlukningen. 

Når kommunen giver støtte til forsamlingshuse, så siger lovgivningen, at pengene skal være øremærket aktiviteter på idræts-, fritids- og kulturområdet, der er åbne for alle.

Derfor bliver den tidligere driftspulje nu til en aktivitetspulje på i alt 83.934 kroner i 2022. Ved at give penge til aktiviteterne fremfor et fast årligt beløb til institutionen sikrer vi, at lovgivningen bliver overholdt.    

Hvordan søger I?  

For at få del i puljen skal I være et forsamlingshus med adresse i Køge Kommune. I skal afholde åbne aktiviteter i mindre lokalsamfund inden for idræts-, fritids- og kulturområdet.  

Bemærk at I ikke kan bruge puljemidlerne til at dække private og lukkede arrangementer (bryllup, fødselsdage, konfirmation osv.) og heller ikke til arrangementer, som udelukkende har et socialt sigte.  

Pengene må heller ikke bruges til at dække lokaleleje, men ansøger kan godt søge om et gennemsnitligt tilskud til el, vand og varme ved hvert arrangement.

Hvornår kan I søge?

Puljen er åben for søgning til arrangementer i hele 2022 – også med tilbagevirkende kraft. Så hvis I allerede har holdt et arrangement i 2022, kan tilskuddet også dække det. 

Ansøgningsfristen er 15. marts 2022 

Hvornår kommer pengene?

Hvis jeres ansøgning bliver godkendt, kan I regne med at have pengene senest den 15. april 2022.  

Det er underskudsgaranti  

Husk at der er tale om en underskudsgaranti ved arrangementer, hvor I enten sælger billetter eller har sponsorindtægter. Det vil sige, at pengene bliver givet som tilskud op til et givent beløb, og hvis I sælger flere billetter end forventet, bliver tilskuddet også reduceret igen. I kan altså ikke bruge overskydende penge fra puljen til andre formål, ligesom penge, der ikke bliver brugt, skal betales tilbage til Køge Kommune.  

På den måde sikrer vi, at flest mulige arrangementer kan gennemføres, og at jeres regnskaber ender i nul i stedet for i minus.  

Klik her for at læse mere om retningslinjer og hent ansøgningsskemaet

Kommentarer