Debat og politik

Syv Køge Bugt-borgmestre roser ny aftale om Danmarks Havplan

Arkivfoto

Ny aftale om Danmarks Havplan tager særlige hensyn til Køge Bugt. Det vækker glæde hos de syv borgmestre i Køge Bugt Alliancen, der de sidste par år har arbejdet for et bedre miljø i Køge Bugt.

 Da en ny aftale om Danmarks Havplan faldt på plads den 7. juni, kunne borgmestrene i de syv kommuner Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby glæde sig over, at havplanen reserverer en særlig plads til at passe på Køge Bugt.

Det fremgår således af aftalen, at alle Folketingets partier er enige om ”at reducere arealet udlagt til råstofzoner i Køge Bugt med henblik på at sikre en bedre balance mellem havnaturen, bl.a. nærliggende Natura 2000-områder, og råstofsikkerheden”.

I et tidligere udkast til Havplanen var store dele af Køge Bugt udlagt til nye råstofområder, hvilket skabte stor bekymring for en yderligere forværring af tilstanden i bugten. Nu handler det så om, hvor meget området bliver reduceret. Det vil de syv borgmestre følge meget nøje med i.

En anden god nyhed er, at der er indgået en aftale om, at det nærmere skal undersøges om der kan indføres forbud mod klapning i udvalgte områder. Og også her nævnes Køge Bugt udtrykkeligt i aftaleteksten mellem de 12 partier. Der kom stor fokus på klapning af slam fra Lynetteholm i Køge Bugt i foråret 2022, som lykkeligvis efterfølgende blev standset.

Endelig er der i aftalen også fokus på at etablere marine naturnationalparker med fokus på naturgenoprettende tiltag. Netop i Køge Bugt er der i den grad brug for naturgenopretning, etablering af stenrev m.v. Her samarbejder Køge Bugt-kommunerne i forvejen med den private forening Køge Bugt Stenrev. Det er borgmestrenes håb, at Køge Bugt kan blive en del af den samlede marine naturnationalpark for Øresund.

– Det er med stor glæde vi i Køge Bugt Alliancen ser, at samtlige partier bakker op om i stigende grad at passe på Køge Bugt. Havplanen er meget vigtigt skridt på vejen – og præcis hvad vi har arbejdet for i samarbejde de seneste to år. Vi har et ønske om at Køge Bugt med sine dejlige strande og rekreative områder skal blive en marin nationalpark. Det kræver omfattende ændringer i tilgangen til Køge Bugt – og det ser vi nogle rigtig fine takter til i planen her, siger de syv borgmestre Køge Bugt Alliancen.

Køge Bugt-kommunernes borgmestre har netop truffet beslutning om seks anbefalinger til forbedring af bugtens havmiljø, som nu er på vej til behandling i alle de syv kommuners kommunalbestyrelser.

Kommentarer