Samfund

Nu starter opførelsen af rekreativ jordvold i Køge Nord

Visualisering Rekreativ Støjvold i Køge Nord (beskåret – se billedet i fuld bredde under artiklen)). Illustration: Køge Kommune

En ny vold i Køge Nord skal beskytte det spirende boligområde i Køge Nord Skovby mod støj fra erhvervsområdet. Det store anlægsprojekt begynder nu, og i løbet af de kommende år vil jordvolden med sine 430.000 kubikmeter jord være klar til beplantning.

I Køge Nord Skovby er de første beboere allerede flyttet ind, og selvom der stadig bygges i området, er der både postkasser, legeplads og havemøbler i brug. Ved siden af det spirende boligområde er der planlagt for erhverv – og i den forbindelse bliver der nu etableret en vold mod mulig støj ind til Køge Nord Skovby.

Med sine 430.000 kubikmeter – svarende til omkring 800.000 tons jord – er jordvolden et ambitiøst anlægsprojekt, som – når det står færdigt – vil være forsynet med både beplantning og stier, så de nysgerrige kan bestige volden med udsigt til blandt andet de gravhøje, som området også har at byde på. Det bliver virksomheden RGS Nordic, der kommer til at stå for opførelsen.

– Vi er glade for, at aftalen med RGS Nordic er på plads. Det er et stort projekt, som kommer til at løbe over de kommende år, og som vil sikre en god sameksistens imellem boligområdet i Køge Nord Skovby og erhvervsområdet ved siden af, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen.

Når jordvolden står færdig, vil den med beplantning og stier fungere som et rekreativt element i Køge Nord Skovby.

Naturmæssig værdi

Volden vil blive opført med ren jord. Det har været en betingelse i udbuddet af projektet, da volden bliver anlagt oven på et grundvandsområde. Jordvolden vil på sit højeste punkt nå godt 18 meter. Mens volden ind mod boligområdet vil skråne og blive forsynet med stier, vil den være anderledes stejl ind mod erhvervsområdet.

– Jordvolden i Køge Nord er et stort anlægsprojekt, som vi ser frem til at etablere. Vi bruger udelukkende dokumenteret ren jord til konstruktion af volden. Planen er at starte tættest ved bebyggelse og trinvis arbejde os væk fra beboere for at minimere gener. Vores ambition som entreprenør og jordleverandør er at etablere et område, der leverer god støjreduktion i fremtiden og samtidig har naturmæssig og rekreativ værdi, siger RGS Nordic Projektleder, Jens Thaisen

Forventningen er, at jordvolden vil stå færdig i løbet af de næste fire år.

 

Kommentarer