Debat og politik

Kommuner sparer millioner ved at sende børn tidligere i SFO

I en lang række kommuner starter børnehavebørn allerede i SFO i foråret. Ofte sparer kommunerne markant på den tidlige overgang, viser en ny kortlægning af området. Men børnene betaler prisen, advarer BUPL, som kræver, at børnehavenormeringen følger børnene til skolestart.

Alt for ofte bliver kommunernes praksis med at sende børnene tidligt fra børnehave i SFO til en sparemanøvre.

Det viser en ny kortlægning på området foretaget af analysebureauet Index100 for BUPL. Ud af 74 kommuner, der har valgt at svare på undersøgelsen, anvender 2 ud af 3 forårs-SFO. Og typisk bruger disse kommuner færre penge på børnene, end det ellers ville koste i børnehaven.

Kun hver sjette kommune tildeler samme ressourcer til børnene i tidlig SFO, som de gør til børnehavebørn, og i gennemsnit ligger kommunernes tildeling cirka midt imellem niveauet for børnehavebørn og SFO-børn.

Den praksis møder kritik fra BUPL-formand Elisa Rimpler:

”Det er i overgangen fra børnehave til skole, at vi lægger kimen til et godt skoleliv. Derfor er det vanvittigt at gøre den overgang til en spareøvelse. Kommunerne sætter økonomiske hensyn over de pædagogiske hensyn til børnenes trivsel og udvikling, når de snyder dem for de normeringer, de har krav på som børnehavebørn”, siger Elisa Rimpler.

Samlet set sparer kommunerne årligt i omegnen af 200 millioner kroner på at sende børnene i forårs-SFO, anslår BUPL.

I enkelte kommuner bliver børnene sendt i tidlig SFO allerede i marts. Dermed går børnene glip af adskillige måneder med langt bedre normeringer, end det SFO’erne kan tilbyde.

”Flere og flere børn starter skolelivet allerede i foråret, når de rykker i SFO. Det kan der sagtens være gode argumenter for, hvis normeringerne og pædagogerne følger med børnene. Men vi taber alt for mange børn, når overgangen bliver præget af utryghed og kaos. I stedet for at blomstre af den selvtillid, der følger med at være den store i børnehaven, risikerer børnene at tillære uheldige overlevelsesstrategier eller gå tilbage i udviklingen”, siger Elisa Rimpler.

Hun opfordrer de kommuner, der benytter forårs-SFO som en sparefinte, til at rette op på ressourcetildelingen til forårs-SFO. Samtidig appellerer BUPL-formanden til, at de politiske partier bag aftalen om minimumsnormeringer, dæmmer op for sparefinten og pålægger kommunerne at børnehavenormeringen skal følge børnene ind til skolestart.

”Vi risikerer desværre at lovkravet om minimumsnormeringer øger kommunernes incitament til at lade børnene starte tidligere og tidligere i SFO ud fra ren kassetænkning. Det er simpelthen ikke acceptabelt. Pengene bør følge børnene frem til skolestart”, fastslår Elisa Rimpler.

Kommentarer