Debat og politik

Køge Kommune klar med ny klimatilpasningsplan

Det bliver varmere og mere tørt om sommeren – og mere vådt om vinteren. Sådan ser fremskrivningerne for det danske klima ud. Ifølge DMI’s Klimaatlas vil vi i fremtiden opleve mere tørke og flere hedebølger – aspekter, som indgår i den nye klimatilpasningsplan, som byrådet netop har vedtaget.

– Som vi alle ved, har klimaforandringerne stor betydning for den måde, vi lever på. Helst skal vi bremse for den udvikling, der blandt andet betyder flere oversvømmelser og mere tørke, og som ødelægger levesteder for både mennesker og dyr. Derfor har vi også vedtaget en ambitiøs klimaplan i Køge Kommune. Men vi er også nødt til at indrette os efter de forandringer, som vi allerede nu ved kommer. Vi er i gang med at planlægge et stort projekt i form af Køge Dige, som skal beskytte mod oversvømmelser, og med planen her lægger vi op til en række andre nødvendige tiltag, siger borgmester Marie Stærke.

Klimatilpasningsplan er delt op i 5 temaer, der er vurderet til at være de mest relevante for Køge Kommune både på kort og langt sigt:

• Oversvømmelse ved nedbør.

• Oversvømmelse fra havet.

• Grundvand.

• Hedebølger.

• Tørke.

På baggrund af den nye plan vil der blive udarbejdet en samlet strategi for håndtering af vand – herunder håndtering af spildevand, hverdagsregn, skybrud, havvandsstigninger og grundvand. Derudover er der lagt op til, at der udvikles et multifunktionelt jordfordelingsprojekt, som blandt andet kan udpege mulighederne for udbygning af vedvarende energi, udvikling af naturarealer, solcelleplaceringer og drikkevandsinteresser.

Klimatilpasningsplanen er udviklet som en del af det såkaldte DK2020-samarbejde, som skal bidrage til, at kommunerne udvikler klimaplaner, der beskytter klimaet og sænker CO2-udledningerne – helt i tråd med den Paris-aftale, som Danmark sammen med en lang række andre lande tiltrådte i 2015 sammen med de øvrige FN-nationer.

Kommentarer