Ejby

Klagesag forsinker arbejde med cykelsti mellem Ll. Salby og Køge

Foto: Køge Kommune

En klage fra Gl. Køge Gård vedrørende en afgørelse fra Fredningsnævnet har sat Køge Kommunes arbejde med den nye cykelsti mellem Ll. Salby og Køge på pause.

Cyklister, der skal fra Ll. Salby til Køge må vente lidt endnu, før de kan sætte jernhesten på den nyanlagte cykelsti mellem byerne. En klagesag angående et fredet område har udsat Køge Kommunes udbud på anlægsarbejdet og forsinket etableringen af cykelstien.

Cykelstien er sidste del af den længe ventede cykelrute mellem Ejby og Køge, som indtil videre er færdiganlagt mellem Ejby og Ll. Salby. Den sidste del af stien strækker sig over 3,1 km og leder fra Ll. Salby langs Salbyvej, forbi Åsen og til Ølbyvej.

På grund af trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske hensyn er cykelstien mellem Ll. Salby og Køge planlagt til at ligge langs sydsiden af Salbyvej, i udkanten af et fredet område. Derfor sendte Køge Kommune i maj måned en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet, som blev godkendt i oktober 2021.

Herefter har Gl. Køge Gård i november valgt at påklage Fredningsnævnets afgørelse om etablering af cykelsti syd for Salbyvej. Klagen er sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor der kan være op til et års behandlingstid på ansøgninger.

En trafiksikker placering af cykelstien

Erik Swiatek, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, er ærgerlig over den forsinkelse, som klagen fra Gl. Køge Gård betyder for arbejdet.

”Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at arbejdet med cykelstien skal udskydes, men vi respekterer selvfølgelig den klagemulighed, der er. Den færdige cykelsti mellem Ejby og Køge har været på vej i lang tid, og der er mange borgere i Køge Kommune, der glæder sig til det færdige resultat.”, siger Erik Swiatek og fortsætter:

”Placeringen af cykelstien syd for Salbyvej er foretaget ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Fra sydsiden er der nem adgang til Borgringen, til parkeringspladsen på Salbyvej og ikke mindst direkte adgang til flere stier ind mod åsen, som mange spejdere, vandrere, cyklister og skolebørn gør brug af. Det ville ikke være hensigtsmæssigt, hvis de skulle krydse vejen for at komme fra cykelstien over på den anden side,” fortæller Erik Swiatek om beslutningen om at placere cykelstien i det fredede område.

For ikke at få uhensigtsmæssige krydsninger på Salbyvej, har Køge Kommune besluttet ikke at anlægge cykelstien mellem Ll. Salby og fredningsområdet, før der er en endelig afgørelse på sagen. Kommunen afventer derfor afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden anlægsarbejdet kan sendes i udbud.

”Vores rådgivende ingeniør har udarbejdet udbudsprojektet og al anden sagsbehandling er afsluttet. Vi mangler bare den her sidste afgørelse, inden projektet kan sendes i udbud”, afslutter Erik Swiatek.

Kommentarer