Debat og politik

I må ikke svigte Østbanen

Det skaber fornyet usikkerhed om Østbanens fremtid og stor frustration hos borgmestrene fra Køge, Stevns og Faxe kommuner samt hos regionsrådsformanden i Region Sjælland, at der nu er opstået tvivl omkring, hvordan afsatte midler til vedligeholdelsesefterslæb på de danske lokalbaner skal fordeles.

Skinner og spor på Østbanen skal udskiftes og renoveres, hvis der fortsat skal køre tog på strækningen. Totalrenoveringen forventes at koste op mod 510 millioner kroner. Det er veldokumenteret, at Region Sjælland ikke har de nødvendige økonomiske muskler til at gennemføre renoveringen uden at gennemføre 1-til-1 besparelser på andre busser og toglinjer.

Der var derfor også stor glæde, da Folketinget med Infrastrukturplan 2035 i juni sidste år afsatte en pulje på 700 millioner kroner til lokalbanernes vedligeholdelsesefterslæb i perioden 2022-25. Forståelsen var, at renoveringen af Østbanen, som er den eneste akutte renovering, stod først, og at midlerne derfor primært skulle gå til Østbanen. 

Der er nu opstået tvivl om fordelingen af midler. Det både overrasker og forundrer regionsrådsformand Heino Knudsen:

 Udtalelserne fra Folketingets transportordførere har tidligere været meget klare om, at der skulle findes midler til renovering af Østbanen. Et enigt regionsråd i Region Sjælland har handlet ud fra dette og har fortsat arbejdet med udskiftning af skinner og spor på Østbanen. Jeg forventer derfor også, at transportordførerne lever op til tidligere udmeldinger, når midlerne skal fordeles.

Østbanen er helt afgørende for udviklingen på Stevns. Borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam, siger:

– Østbanen er en livsnerve for mange mennesker i Stevns og Faxe Kommuner. Den er for mange den eneste mulighed for at komme til uddannelse eller på arbejde. Hvis de flotte ord fra Christiansborg om, at også danskerne uden for de store byer skal have adgang til ordentlig offentlig service skal give mening, så må og skal midlerne til nye skinner og spor på Østbanen afsættes som oprindeligt aftalt.

Borgmester i Faxe Kommune Ole Vive undrer sig over de meldinger, der kommer fra forhandlingerne mellem transportordførerne:

– Jeg håber virkelig ikke, at der nu går særinteresser og partifnidder i den her sag. Jeg forventer, at man på Christiansborg holder sig til det aftalte, nemlig at midlerne i puljen skal gå til efterslæb i perioden 2022 til 2025 og dermed primært til renovering af Østbanen.

Borgmester i Køge Kommune Marie Stærke er stærkt utilfreds med, at der skabes ny usikkerhed om Østbanens fremtid:

 – Østbanen er lige blevet bundet sammen med jernbanestrækningen fra Køge til Roskilde. Det skaber bedre forbindelser i den kollektive trafik på det østlige Sjælland. Det mindsker trængslen på de hårdt belastede veje, og det er grøn omstilling i praksis. Jeg er derfor også frustreret over, at der skabes ny usikkerhed om Østbanens fremtid.

Fakta

Sporrenoveringen af Østbanen forventes at koste cirka 510 mio. kr.

Af analyse udarbejdet af Rambøll april 2021 for Danske Regioner fremgår eksplicit, at Østbanen er den eneste lokalbane med et akut vedligeholdelsesefterslæb.

Et flertal i Folketinget indgik den 28. juni 2021 aftale om Infrastrukturplan 2035, hvor der afsættes 700 mio. kr. til lokalbanernes vedligeholdelsesefterslæb.

Kommentarer