Debat og politik

Forslag til ny erhvervspolitik: nye samarbejder med virksomhederne

Arkivfoto

Køge Kommunes nye erhvervspolitik skal drive en god dialog og sikre stærke samarbejder mellem kommune og erhvervsliv. Politikken bygger på virksomhedernes egne input, og er med helt konkrete handleplaner klar til at sætte ind lige præcis der, hvor virksomhederne har de største behov. Nu sendes politikken i høring.

Køge Kommunes virksomheder står stærkt, når det gælder vigtige nøgletal som indtjening og omsætning, ligesom kommunen ligger nummer 1 på iværksætteri og vækst. Faktisk er erhvervslivet i så god form, at den væsentligste barriere for yderligere vækst, er manglen på arbejdskraft og behovet for at kunne udvide erhvervsarealerne. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse

Når Køge Kommune nu sender forslaget til en ny erhvervspolitik i høring, er indholdet udarbejdet i et tæt samspil med netop de virksomheder, der i fremtiden får glæde af politikken.  Flere hundrede virksomheder har bidraget ved at svare på spørgeskemaer og gennem direkte dialogmøder. Det betyder, at der nu sendes en erhvervspolitik i høring, der i høj grad indeholder helt konkrete handleplaner for, hvordan kommune og erhvervsliv i samspil kan arbejde for styrkede forhold for virksomhederne.

– Med den her erhvervspolitik har vi gang i et utroligt spændende samarbejde med kommunens virksomheder, som jeg forventer mig meget af. Vi arbejder blandt andet på, hvordan vi får udrullet grøn energi, får skabt bedre tilgængelighed og mere kvalificeret arbejdskraft, samt på en bymidtestrategi og en turismestrategi. Vi går kort sagt efter at udvikle kommunen, så virksomhedernes behov imødekommes, ligesom vi sørger for at udnytte det helt særlige, Køge-området kan. Vi har store ambitioner, og jeg ser frem til at vi nu i et fortsat samarbejde med erhvervslivet skal gøre dem til virkelighed, siger borgmester Marie Stærke (S).

Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mette Wigand Bode (V) supplerer:

– Køge Kommune har glæden af et dygtigt og innovativt erhvervsliv, der klarer sig utrolig flot på mange parametre. Den virkelyst udnytter vi nu i en ambitiøs erhvervspolitik, som i høj grad har fokus på at udvikle den kommunale service i samråd med virksomhederne. Erhvervspolitikken er et eksempel på hvor langt vi når gennem dialog – og jeg glæder mig til, at vi herfra skal i gang med at etablere de samarbejder, der betyder, at politikken får liv og kommer til at gøre en forskel.

10 indsatsområder

Erhvervspolitikken indeholder 10 indsatsområder med tilhørende målsætninger og handlepunkter:

  1. Satsning på innovative produktionsvirksomheder
  2. Kompetent arbejdskraft til virksomhederne
  3. Større udrulning af grøn energi samt klimasikring
  4. Bedre tilgængelighed for varer og arbejdskraft til virksomhederne
  5. Udvikle den kommunale erhvervsservice
  6. Transparente og veltilrettelagte udbud- og tilbudsprocesser
  7. Bymidtestrategi
  8. Turismestrategi
  9. Fokuseret iværksætterindsats
  10. Strategisk forum for offentlig-privat samarbejde og innovation

Erhvervspolitikken sendes nu i høring bredt samt direkte til alle de virksomheder, der har deltaget med input undervejs. I samme forbindelse inviteres virksomhederne til at byde ind på konkrete samarbejder med udgangspunkt i de handleplaner, politikken bygger på. Erhvervspolitikken er i høring indtil den 16. marts 2024.

Baggrund for processen

Med erhvervspolitikken træder Køge Kommune ind i en mere faciliterende rolle. Her er fokus på at styrke sammenhold og netværk mellem kommunens virksomheder samt koblingen til de aktører, der spiller en rolle for erhvervslivet. Køge Kommune ønsker at afprøve nye meto­der i udviklingen af det gode samarbejde og den gode erhvervsservice. Erhvervspolitikken udvikles i en tid, hvor de kommunale ram­mebetingelser er under pres, også derfor er det vigtigt at tænke i bredere fællesskaber, der bidrager til at løfte hinanden gennem samarbejde og netværk.

Derfor er erhvervspolitikken også udarbej­det på en anden måde end tidligere erhvervs­politikker. Forberedelsen og dialogen mellem kommunen og erhvervslivet – med inddragelse af arbejdsmarkedsparter og uddannelsesinsti­tutioner – har været meget mere omfattende end før. For at ramme en erhvervspolitik, som tager udgangspunkt i de behov, som største­delen af erhvervslivet har, har Køge Kommune sendt spørgeskemaer til 900 virksomheder og holdt workshops flere forskellige steder i kom­munen. Afsluttende har kommunen holdt et er­hvervstopmøde, hvor flere hundrede indbudte havde mulighed for at drøfte, hvad de tænker, at en kommende erhvervspolitik skal indeholde og have fokus på.

 

Kommentarer