Samfund

Efter lånetilsagn: Nu kan nyt botilbud til handicappede borgere realiseres

Foto: Køge Kommune

Et lånetilsagn fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet på 169,4 millioner kroner gør det muligt at etablere et nyt og moderne botilbud som erstatning for Agerbækhuse på Gymnasievej. Projektet er en del af en større indsats for at forbedre botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde i kommunen.

Nu bliver det muligt at etablere et nyt og moderne Agerbækhuse, som skal erstatte botilbuddet, der i dag ligger på Gymnasievej. Et lånetilsagn fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet på 169,4 millioner kroner over årene 2025 og 2026 sikrer byggeriet.

Det nye Agerbækhuse får plads til 40 beboere og bliver etableret som et erstatningsbyggeri, der imødekommer behovene hos borgere med multiple fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det nye botilbud vil inkludere faciliteter, der sikrer en høj standard for pleje og omsorg, herunder værelser med eget badeværelse og fællesområder som er målrettet målgruppen.

– Det er en vigtig dag for Køge Kommune og for de borgere, der har behov for specialiserede botilbud. Med det nye Agerbækhuse sikrer vi tidssvarende og trygge rammer for vores mest sårbare borgere, hvilket vil have en positiv indvirkning på deres trivsel og livskvalitet. Jeg er glad for, at tilsagnet vil gøre det muligt at realisere dette vigtige projekt”, siger borgmester Marie Stærke (S).

Formand for Socialudvalget Lissie Kirk (S) supplerer:

– Socialtilsynets rapporter har igennem længere tid påpeget, at de nuværende fysiske rammer ikke længere lever op til de krav, der er nødvendige for at kunne støtte vores borgeres særlige behov. Det nye Agerbækhuse vil ikke blot opfylde disse krav, men også give os mulighed for at udvide kapaciteten og tilbyde bedre forhold for vores borgere, ligesom det forbedrer arbejdsvilkårene for de ansatte. Jeg ser frem til at følge projektet tæt. Jeg er sikker på, at det nye tilbud vil forbedre livskvaliteten for vores borgere gennem bedre faciliteter og mere passende botilbud, siger Lissie Kirk.

Det nuværende Agerbækhuse på Gymnasievej bliver renoveret og omdannet til et midlertidigt botilbud med 28-32 pladser til en mere selvhjulpen socialpsykiatrisk målgruppe. Det giver kommunen mulighed for at tilbyde midlertidige botilbud til borgere, der har behov for støtte, men som også er i stand til at leve mere selvstændigt.

Projektet er en del af en bredere strategi for at udvide og forbedre de kommunale botilbud i Køge Kommune.

Der er i dag en stor efterspørgsel på midlertidige botilbudspladser, og det nye Agerbækhuse samt renoveringen af Gymnasievej vil betydeligt øge kommunens kapacitet og reducere behovet for at benytte eksterne tilbud uden for kommunen.

 

Kommentarer