Debat og politik

Vil du være en del af Integrationsrådet i Køge Kommune?

Integrationsrådets formål er at medvirke til, at Køge Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. 

Integrationsrådet hovedopgaver er at rådgive kommunens politikere og administration i integrationsspørgsmål, stable initiativer på benene som fremmer integrationen og uddele den årlige integrationspris.

Hver dag bliver der leveret en kæmpe indsats for at styrke integrationen blandt frivillige, foreninger, virksomheder og Køge Kommune. Denne indsats ønsker Integrationsrådet at støtte om gennem deres arbejde. Ligeledes fungerer Integrationsrådet som talerør for de etniske minoriteter i Køge kommune. Arbejdet i Integrationsrådet er meget alsidigt og afhænger af hvilke emner der er optager offentligheden, såvel som de personer der udgør Integrationsrådet. Blandt flere, kan nævnes følgende områder som Integrationsrådet arbejder med.

  • Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, og om de introduktionsprogrammer der tilbydes
  • Integrationsrådet har til opgave at uddele Køge Kommunes Integrationspris.
  • Integrationsrådet tager initiativ til konkrete aktiviteter og projekter, der kan fremme integration og dialog mellem etniske minoritetsborgere, kommunen og øvrige borgere.
  • Integrationsrådet afholder møder med etniske minoritetsborgere, så rådet er orienteret om deres problemer, behov og ønsker.
  • Rådet har høringsret i forbindelse med nye tiltag og politikker, der skal behandles i Byrådet

Integrationsrådet er sammensat af 5 repræsentanter for de etniske minoriteter, 5 fra lokalsamfundet, 1 politiker fra byrådet og 4 repræsentanter fra hver af de 4 boligområder. De 4 boligområder er Søparken, Karlemoseparken, Hastrupparken og Ellemarken. Integrationsrådet mødes ca. 4 gange om året.

De 5 medlemmer der repræsenterer de etniske minoriteter er valgt ved direkte valg. Derfor skal mulige kandidater møde op på valgdagen d. 23. november og i tilfælde af at der er flere end 5 skal alle kandidater fortælle om dem selv og hvorfor de ønsker at være en del af Integrationsrådet. Derefter vælges de 5 kandidater med flest stemmer. Der skal også vælges to suppleanter.

Fakta: integrationsrådsvalget

Du kan blive en del af Integrationsrådet!

Valget afholdes d. 23. november 2021 kl. 17.00 på Center for Dansk og Integration, Ølbycenter 52, 4600 Køge.

På Center for Dansk og Integrations hjemmeside, www.danskogintegration.dk, kan du finde opstillingsskemaet. 

Kommentarer