Kultur

Temaften for Teenagerforældre med børn i 7.-9. klasse i Køge Kommune

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Maria Abel Foto: Køge Kommune

Køge Kommunes ForebyggelsesKaravane (SSP, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Midt- og Vestsjællands politi) inviterer i samarbejde med Maria Abel, chefkonsulent fra Sundhedsstyrelsen til en aften, om teenagerforældres betydning for deres børn.

Maria Abel har været med til at udarbejde siden TeenagerForældre.dk, en side der understøtter teenageforældre i dialogen med deres teenagebørn om ungdomslivet.

I sit oplæg denne aften, kommer Maria Abel med konkrete forslag til, hvordan man kan involvere sig i sin teenagers liv, og om hvordan man kan snakke med sin ung om følsomme emner – som alkohol, sex, kærester, snus, tobak osv.

Derudover vil SSP, Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Politiet give et indblik i hvad der har være ”på spil” i de sidste omgange af kommunens forebyggende indsats i 7./ 8. klasser – ForebyggelsesKaravanen.

ForebyggelsesKaravanen kommer forbi alle elever i folkeskolen på 7. eller 8. årgang. Her arbejdes der med de unge om risikoadfærd, alkohol/festkultur, tobaksrelaterede produkter, ulovlig billeddeling og vold.

På aftenen vil der også blive vist nogle af resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2020/2021.

Aftenen finder sted den 18. maj kl. 18-20 i rådhusets kantine. Torvet 1 Køge.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding efter først til mølle-princip.

Kommentarer