Debat og politik

Svensk samarbejdskommune kommer på besøg i Køge

Kommuners og byers roller udvikler sig hele tiden. Det er et vilkår, der gælder på tværs af landegrænser, og derfor har Køge Kommune en samarbejdsaftale om erfaringsudveksling med sydsvenske Kristianstad Kommune, som nu kommer på besøg.

Emner som byudvikling, levende bymidter og indsatser i sociale boligområder er på dagsordenen, når Køge Kommune får besøg af repræsentanter fra Kristianstad Kommune den 9. – 10. juni. Gæsterne er både den øverste politiske ledelse og direktionen i Kristianstad Kommune samt relevante fagpersoner.

– En kerneopgave for alle kommuner er at give borgere og erhvervsliv de bedst mulige rammer og samtidig sikre dem for fremtidige generationer. Det er en opgave, der hele tiden kalder på nye tiltag, og derfor er jeg glad for, at vi har samarbejdsaftalen med Kristianstad Kommune, der giver mulighed for at vi kan lære af hinanden og dele erfaringer også med vores naboland, siger Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune. 

Samarbejdsaftalen mellem Køge og Kristianstad Kommune er indgået i oktober 2021, og handler om erfaringsudveksling på tre specifikke samarbejdsområder:

• Klimatilpasning og kystsikring

• Byudvikling og erhvervsspørgsmål

• Indsatser i de sociale boligområder

Programmet for det aktuelle besøg giver rum til at drøfte de temaer, kommunerne hver især er særligt optagede af lige nu. Dertil kommer oplæg fra både Køge og Kristianstads Kommune om, hvordan udviklingen af byliv og levende bymidter kan understøttes samt om indsatser, tiltag og udvikling på det boligsociale område. 

Besøget den 9.-10. juni kommer både til at foregå på Rådhuset og i boligområdet Ellemarken.

Kommentarer