Kultur

Se jeres a conto lokaletilskud for 2022

En oversigt over a conto lokaletilskud for 2022 ligger nu klar på koege.dk. 

I finder den på tilskudssiden under ”Aktivitetstilskud, kursustilskud og lokaletilskud (folkeoplysende foreninger)” og ”Oversigt over a conto lokaletilskud”. 

Ekstraordinær beregning

På grund af de udfordrende omstændigheder med Corona de sidste år, er aconto lokaletilskud for 2022 ekstraordinært beregnet ud fra den højeste afregning af de 2 senest afsluttede regnskaber (det vil sige år 2019 og 2020).  

I kan se i oversigten hvilket år, der danner basis for dette års a conto-beløb.

Kommentarer