Debat og politik

Om fire år….

Debatindlæg af Frank R. Taarup, medlem af Køge Seniorråd 2019-2021

Om fire år skal der igen være valg til Køge Seniorråd, og rådet har allerede lagt en ønskeseddel frem for Køge Kommune med gode råd til den praktiske afholdelse af valget. Det er rettidig omhu, og man kan så bare håbe at det lykkes bedre end ved sidste valg i 2021, hvor Køge kommune ikke havde den bedste hånd i forberedelserne, for nu at udtrykke det pænt.

Seniorrådet er lovbefalet, og har eksisteret siden 1997, og det er kommunens ansvar at valget til rådet gennemføres forsvarligt og efter reglerne, hvilket man i øvrigt bliver betalt for via statens bloktilskud. Den løbende drift af seniorrådet betales ligeledes af staten. 

Valgreglerne er egentlig ret enkle: alle borgere 60+ i kommunen kan stemme til valget, og de kan stille op som kandidater. Alle stiller op personligt som enkeltpersoner, og ingen foreninger, partier eller andre lister kan stille op.

Det er normalt at valget gennemføres samtidigt med kommunal- og regionsrådvalg, og her er reglerne, at seniorrådsvalget ikke må kunne genere de andre valg, eller forveksles hermed. Når denne adskillelse overholdes kan det godt finde sted samtidigt med og i samme lokaler som kommunalvalget (selvom separate valglokaler naturligvis er at foretrække). 

De ønsker som Seniorrådet har fremført her i avisen er egentlig bare en uddybning af disse enkle regler, samt ønsket om igen at gennemføre valget som fremmødevalg – ligesom i mange andre kommuner.

Når Thomas Kielgast her i avisen mener at disse ønsker ‘er en ordentlig mundfuld’ taler han (forhåbentlig) mod bedre vidende, og det er direkte forkert når han hævder, at Seniorrådet ved det sidste valg ikke bidrog med den hjælp der var tilsagt, tværtimod. Køge kommune havde bl. a. sat som en betingelse for fremmødevalg, at Seniorrådet selv skaffede de 48 personer som tilforordnede på de 16 valgsteder som dette krævede. Og det gjorde rådet! Må jeg foreslå at Thomas Kielgast og andre interesserede læser mere i Seniorrådets Årsberetning 2021 på Køge kommunes hjemmeside.

Kommentarer