Ølsømagle

Nyt lovkrav om børneattest i forbindelse med indkvartering af ukrainske fordrevne

Ny lovgivning medfører, at kommunerne er pålagt at indhente børneattester ved privat indkvartering af fordrevne fra Ukraine under 15 år.

Det betyder, at hvis man som husstand har indkvarteret flygtninge fra Ukraine, der er under 15 år, skal der indhentes børneattest for samtlige af husstandens medlemmer over 15 år.

I Køge Kommune er det Center for Dansk og Integration, der står for at indhente børneattesten hos politiet. Det sker naturligvis gennem samtykke fra de borgere, det drejer sig om.

Har man flygtninge fra Ukraine boende, som er under 15 år, og derfor har brug for at indhente børneattester for medlemmer af husstanden, så bedes man kontakte Center for Dansk og Integration, der hjælper med at indhente børneattesten og svarer på praktiske spørgsmål i den forbindelse.

Man kan rette henvendelse til Center for Dansk og Integration på ukraine@koege.dk.

Kommentarer