Erhverv

Ny måling blandt virksomheder viser høj tilfredshed med service og engagement i sagsbehandlingen

Når det lokale erhvervsliv har brug for sagsbehandling til byggesager og miljøspørgsmål, så møder de et højt engagement og et flot serviceniveau fra medarbejderne i Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Det viser en ny undersøgelse, der er sat i værk for at måle på tilfredsheden og se på, hvor Køge Kommune med fordel kan sætte ind for at gøre livet lettere for erhvervslivet.

Virksomheder i Køge Kommune skal gerne opleve en god og strømlinet service, når de har brug for hjælp til fx nyt byggeri eller andre former for godkendelser. Det var afsættet for en undersøgelse, Teknik- og Miljøforvaltningen sendte afsted i foråret. Nu er resultatet klart: Langt de fleste virksomheder oplever høj tilfredshed på den overordnede kommunale service, og særlig høj tilfredshed, når det gælder medarbejdernes engagement.

Analysen giver også en pejling på, hvordan forvaltningen i fremtiden skal prioritere ressourcerne – virksomhederne sætter nemlig pris på, at der sker en høj grad af forventningsafstemning i sagsbehandlingen, og at medarbejderne er tilgængelige. Begge dele områder, der i analysen får en høj tilfredshedsscore.

– Et stærkt erhvervsliv og en levende kommune er hinandens forudsætninger. Derfor er det gode samarbejde mellem virksomheder og kommune så vigtig. Det glæder mig, at vi med undersøgelsen her kan se, at Køge Kommunes virksomheder oplever engagerede medarbejdere, der er tilgængelige og yder den hjælp, der er behov for, siger borgmester Marie Stærke.

– Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere arbejder hver eneste dag på at gøre en forskel for vores borgere og vores lokale erhvervsliv. Det er dejligt at se, at arbejdsindsatsen anerkendes af kommunens erhvervsliv, og at vores dygtige virksomheder bliver mødt af engagerede medarbejdere, der gør hvad der skal til for at lette det, der godt kan opleves som en kompliceret ansøgningsproces. Fokus på god kommunikation og forventningsafstemning, bliver der sat pris på hos virksomhederne, og det vil vi fortsætte med at prioritere højt, siger Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget.

I forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år afsatte byrådet midler til at udvikle indsatsen Én Indgang, som skal sikre, at virksomhederne oplever en nem og smidig sagsbehandling, også når en ansøgning skal forbi flere afdelinger i Køge Kommune. Én indgang startede op i december 2021, og har i dag tre medarbejdere tilknyttet.

– En god service over for Køge Kommunes virksomheder er helt afgørende når det gælder den udvikling, som er et af fundamenterne under vores lokale erhvervsliv. Derfor glæder det mig at se en undersøgelse der viser, at de virksomheder, der har været i kontakt med sagsbehandlere på byggesags- og miljøområdet, udviser tilfredshed, og særligt at der sættes pris på medarbejdernes engagement. Det betyder at vi har et godt udgangspunkt at arbejde videre for, når det gælder den gode service til vores virksomheder, siger Mette Wigand Bode, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsrådet.

113 virksomheder har modtaget tilbuddet om at deltage i erhvervstilfredshedsmålingen. Heraf valgte 26 at deltage, hvilket er indenfor normalfeltet for denne slags undersøgelser. Tilbuddet blev udsendt i 2 runder med henblik på at give de virksomheder, der ikke fik svaret i første runde en ekstra chance for at deltage. Deltagerne i analysen er primært virksomheder, som har haft en bygge- og/eller miljøsag indenfor de seneste 12 måneder.

Fakta om undersøgelsen

– Teknik- og Miljøforvaltningen opnår en høj tilfredshedsscore på den overordnede kommunale service, og der er særligt høj tilfredshed med medarbejdernes engagement.

– Virksomhederne ønsker at forvaltningens fokus også i fremtiden lægges på forventningsafstemning i sagsbehandlingen og på medarbejdernes tilgængelighed, selv om de områder allerede i dag har en høj tilfredshedsscore i analysen.

– Forvaltningens selvbetjeningsløsninger fungerer fint, og virksomhederne finder det nemt at anvende dem. 

– Deltagerne i analysen er primært virksomheder, som har haft en bygge- og/eller miljøsag indenfor de seneste 12 måneder. 

Kommentarer