Køge by

Nu udbydes grunde til 40 almene boliger Køge Nord Skovby

To boligklynger skal rumme ca. 40 almene boliger i den kommende Køge Nord Skovby. Grundene udbydes til salg nu, og byggeriet af de nye lejligheder ventes at kunne gå i gang i slutningen af næste år.

Mangfoldighed, fællesskab og bæredygtigt byggeri er nogle af de kendetegn, der vil præge den nye bydel Køge Nord Skovby. I efteråret blev der sat skub i første etape af udviklingen af den nye bydel med både erhverv og boligbyggeri – nu bliver næste skridt taget med udbud af byggegrunde til almene boliger.

– Det er fantastisk at være med til at udvikle en ny bydel, som på mange måder vil afspejle fremtiden – både når det handler om bæredygtighed, om mangfoldighed og om det fællesskab, som kan bidrage med så meget. Der er stor efterspørgsel på billigere lejeboliger – det er et ganske tydeligt at høre, når jeg taler med folk. Så jeg er spændt på at se, hvilke gode bud, der kommer på opførelsen af de 40 almene boliger, som bliver placeret meget smukt helt tæt på skoven,” siger borgmester Marie Stærke.

Boligerne skal opføres i klynger på højst to etager med ca. 20 boliger i hver. De to boligklynger svarer til et grundareal på 9.700 kvadratmeter, der med en bebyggelsesprocent på 40 procent svarer til 3.880 boligkvadratmeter.
De indkomne bud vil blive vurderet på baggrund af kriterier som bæredygtighed, de fysiske rammer og kvalitet i bebyggelsen – på samme måde som det gør sig gældende for de øvrige boliger i den nye bydel

Kultur og idræt

Med til historien om Køge Nord hører, ud over den centrale beliggenhed nær Køge By og helt tæt på Køge Nord Station, at bæredygtighed både i bebyggelse og eksempelvis i forhold til afledning af regnvand vil præge området – ligesom et kvarterhus skal danne ramme om det fællesskab, der også vil blive en central del af den bydel, der vil vokse frem over de kommende år.
Derudover vil kultur og idræt sætte et tydeligt præg på området. I januar godkendte Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune en helt ny plan for indsatser, der skal medvirke til at skabe gode rammer for, at de mange nye voksne og børn i Køge Nord Skovby kan leve et aktivt liv i stærke fællesskaber.

Deadline for boligselskabernes bud på grundene er 9. april – de enkelte bud vil herefter blive vurderet og en endelig afgørelse ventes til blive truffet af byrådet på deres møde i maj måned, hvorefter en endelig plan for byggeriet samt en lokalplan skal udfærdiges. Byggeriet af de 40 nye lejligheder ventes at kunne sættes i gang ultimo 2022 og forhåbentlig stå færdig året efter.

Fakta om Køge Nord Skovby

I de kommende år vokser en helt ny bydel frem i Køge med 1.600 boliger og udvikling af op mod 900.000 kvadratmeter erhvervsarealer. Mens aftalerne om de første boligbyggerier er på plads, er 52.000 etagemeter i udbud til hotel, kontorer og mødefaciliteter målrettet erhvervslivet – de første skridt i den udvikling, der kommer til at gøre Køge Nord til et knudepunkt i Danmark. Alt sammen tæt på Køge Nord Station, der sikrer en transport mellem København og Køge på bare 18 minutter.

Den røde markering på kortet øverst viser placeringen af de kommende almene boliger.

Kommentarer