Samfund

Mini-spørgerunde: Bedre rammer og betingelser for jer foreninger

Arkivfoto

Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune har sendt en hilsen ud til alle folkeoplysende foreninger i Køge Kommune med et ønske om, at de vil melde ind med de 3 vigtigste ting, der vil gøre det lettere at være forening i Køge Kommune.

Fra Kultur- og Idrætsrådet:

‘Et emne står øverst på vores agenda – At skabe bedre rammer og vilkår for foreningerne i Køge. Det vil vi tage fat i nu med samarbejde med alle foreninger, og i den sammenhæng vil vi gerne have jeres input til hvilke vilkår og rammer, vi skal se på først. 

Vi vil med vores initiativ zoome ind på foreningerne i Køge, og håber alle vil deltage. Jo større stemme vi taler med jo mere lydhør er politikerne. Der er ting som kommunen ikke kan gøre noget ved, eller er nødt til at lægge ind i en strategisk plan, som så kan være input til byrådets prioriteringer når de kommende års budgetter skal lægges.

Jeres input vil blive samlet sammen og brugt som baggrundsmateriale til rådets videre drøftelser med Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune, i forhold til hvordan vi kan skabe de bedste rammer og vilkår for jer.’

Opsamling og løsningsmodeller

Rådet vil invitere de folkeoplysende foreninger til et møde 18. januar 2023, hvor alle de gode input, som Kultur- og Idrætsrådet har modtaget, vil blive gennemgået og eventuelle løsningsmodeller drøftet. Mere om dette på et senere tidspunkt.

Kommentarer