Køge by

Lille olieudslip i Køge Havn

Foto: Køge Kommune

Der er fundet et tyndt lag oliefilm i Køge Havn, men det er så lille en mængde, at der ikke er nogen grund til bekymring. 

Olieudslippet vurderes ufarligt for både badende ved Søndre Strand, havnebrugere og dyrelivet, og den lille mængde olie forventes at forsvinde af sig selv i løbet af et par dage.

Køge Kommunes Miljøteam har besigtiget udslippet og vurderer i samråd med Dansk Miljørådgivning, at der er tale om en meget tynd oliefilm, som ikke kan samles op, og som ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for hverken badende på Søndre Strand, brugere af havneområdet eller dyrelivet. Der er lagt flydespærrer ud for at holde olien i industrihavnen, mens olien forventeligt damper af i løbet af et par dage efter påvirkning af sol og vind. 

Grunden til olieudslippet er ukendt, men Miljøteamet vurderer, at det kan komme fra nogle gamle industrirør, der tidligere har været brugt til at fragte olie i, og som er blevet fritlagt i forbindelse med arbejde ved siden af roklubbens havn.

Miljøteamet har aftalt med Køge Kyst, at de gamle industrirør tømmes og lukkes til, så de ikke kan lække mere olie ud i havnebassinet.

Kommentarer