Køge by

Køge Kyst placerer sandbunker på Søndre Havn

Foto: koegekyst.dk

Køge Kyst er netop nu i gang med at placere flere sandbunker på Søndre Havn ved Den Maritime Halvø.

Køge Kysts entreprenør (Arkil) transporterer sand til brug for et kommende kystsikringsprojekt og lægger det i omtrent samme område, hvor der også sidste år blev lagt sand.

Sandet er analyseret efter gældende lovgivning og retningslinjer og for de stoffer, der var nødvendige for at få en tilladelse til boligbyggeri på SH4. Uforurenet jord/sand har kunnet genanvendes som erstatning for eventuelt tilkørte primære råstoffer.

Sandet har i en periode ligget langs byggefeltet (SH4 syd), men det er nødvendigt, at flytte det nu for at forberede de næste byggefelter mod nord (SH4 nord).

Det er meningen at Stranden og Den Maritime Halvø skal forbindes af et grønt område. Dette anlægges som et let skrånende område, så man kan færdes fra stranden til Den Maritime Halvø. Dette område indgår som en del af den kommende kystsikring.

Vind, bølger og andre årstidsbestemte forhold fastlægger det helt rigtige tidspunkt for at udføre kystsikringen. Køge Kyst forventer at dette bliver i løbet af første kvartal 2023.

Læs mere om hele projektet her

Kommentarer