Samfund

Køge Kyst justerer vilkår på midlertidige p-pladser

Muligheden for at parkere med månedslicens på en del af Bag Haverne ophører pr. 1. september. Foto: Rune Pedersen

Fra den 1. september er der kun timeparkering på p-pladsen Bag Haverne, hvor bilister med måneds- eller årslicens i stedet henvises til Collstropgrunden lige over for Køge Station. Hermed ønsker Køge Kyst at tilgodese de handlende og samtidig udnytte parkeringskapaciteten bedre på tværs.

Byudviklingsselskabet Køge Kyst administrerer en række midlertidige parkeringspladser i det centrale Køge og på Søndre Havn, og det gælder blandt andet den bynære p-plads Bag Haverne. Pladsen har i en årrække været opdelt i en zone kun med timeparkering og en zone for parkering både på timebasis og med parkeringslicens, og fra den 1. september 2023 bliver hele p-pladsen forbeholdt timeparkering.

– Licensparkeringen på Bag Haverne ophører af to grunde. Dels ønsker vi at skabe bedre vilkår for de handlende og butikslivet i Køge ved at gøre det nemmere for alle at korttidsparkere centralt i byen i tiden, indtil Bag Haverne skal bebygges, og dels vil vi gerne skabe en meget bedre udnyttelse på tværs af parkeringspladserne. Der er nemlig typisk trængsel på Bag Haverne, mens der blot få hundrede meter derfra er mange tomme pladser, nemlig på Collstropgrunden, der ellers ligger lige over for Køge Station, fortæller projektdirektør i Køge Kyst, Peter Kjølby.

Alle bilister med parkeringslicens til Køge Kyst har fået direkte besked om ændringen fra EasyPark eller City Parkeringsservice, som er de to udbydere af parkeringslicenser til Køge Kysts p-pladser, og alle med gyldig årslicens har på grund af ændringen fået mulighed for at opsige den med samme frist som med en månedslicens. Ændringen fremgår også af skilte på Bag Haverne, hvor bilister med licens henvises til Collstropgrunden.

Foto (beskåret): Rune Pedersen

Vil opfylde flere bilisters behov

– Vi tror på, at det store areal, som ligger lige over for stationen,
kan komme til at gøre meget mere nytte i byen, indtil grunden overgår til byudvikling. Vi ved godt, at nogen bliver skuffede over ændringen, men andre bliver glade over, at det bliver lettere at finde en central p-plads, og ved at justere på vilkårene kan vi samlet set opfylde flere bilisters parkeringsbehov i Køge by, pointerer Peter Kjølby. Han tilføjer:

– Derudover tror vi faktisk, at nogle af de pendlere, som dagligt spadserer mellem den gratis Værftsvej-parkeringsplads og Køge Station, vil kunne se idéen i at holde det tættere på stationen hver dag, hvis de altså bare ved, hvor billigt og nemt det er at parkere med licens på Collstropgrunden. Vi har nemlig indtryk af, at nogen tror, at man kun kan parkere her på timebasis.

Kampagne går i gang

Derfor sætter Køge Kyst nu gang i en markedsføringskampagne, der skal gøre bilister opmærksomme på, at de kan spare gangtid hver dag, samtidig med at de kun skal have mobilen op af lommen én gang, når de parkerer med licens.

Prisen for en månedslicens, der både gælder til Collstropgrunden og Køge Kysts parkeringspladser på Søndre Havn, er 200 kr. pr. måned. Den pris kan komme ned på cirka 167 kroner, hvis man i stedet vælger en årslicens til 2.000 kroner.

Højere bøder

Mens parkeringstaksterne er uændrede og på samme niveau som Køge Kommunes takster, hæver Køge Kyst nu prisen for at parkere i strid med reglerne. Kontrolafgiften stiger således pr. 1. september fra 510 kroner til 800 kroner på selskabets p-pladser.

Foruden de to store bynære parkeringspladser administrerer Køge Kyst fire parkeringspladser på Søndre Havn. Alle parkeringspladserne er midlertidige, og der vil løbende ske ændringer i parkeringsudbuddet i takt med, at arealerne overgår til ny bebyggelse som led i det store byudviklingsprojekt.

Foto (beskåret): Rune Pedersen

 

Kommentarer