Herfølge

Køge Kommune starter bæredygtigt boliglaboratorium

Foto: Lars Hylleberg.

Projektet ’Tiny Varigheden’ skal med små bæredygtige boliger og et Klimahus som videncenter gøre Køge til foregangskommune, når det handler om alternativt og klimavenligt byggeri.

I Hastrup Øst bliver der lagt planer – bæredygtige planer. Det er nemlig her, Køge Kommunes nye ’living lab’ vokser frem – en slags boliglaboratorium, som skal gøre os klogere på, hvordan vi kan både bygge og bo mere bæredygtigt i fremtiden.

Byggesektoren står i dag for hele 40 procent af klodens samlede CO2 udledning, så der er behov for at tænke nyt i både materialer og måden vi bygger på. Samtidig ligger Danmark i top, når det handler om størrelsen på vores boliger – vi er et af de lande med allerflest boligkvadratmeter pr. indbygger med et stort varmeforbrug og dermed en betydelig CO2-udledning til følge.

Derfor er der rigtig god grund til at se nærmere på, hvordan vi skal bygge og bo i en fremtid, hvor ressourcerne er endnu mere sparsomme, påpeger borgmester Marie Stærke, som sammen med resten af byrådet har gjort plads til det nye living lab i den seneste kommuneplan for Køge Kommune:

– Dette living lab – levende laboratorium, kan for alvor være med til at udvikle nye bæredygtige byggerier og helt nye standarder. Køge Kommune vil gerne vise vejen, og formålet med Tiny Varigheden er at blive klogere på, hvordan vi kan bygge og leve mere bæredygtigt. Formålet med living lab er også at inspirere andre omkring os, siger borgmester Marie Stærke.

Samarbejde mellem kommune og ildsjæle

Bag selve projektet står foreningen ’Tiny Varigheden’, som er et samarbejde mellem lokale ildsjæle, kommende beboere og teamet Grøn Omstilling i Køge Kommune. Foreningen har blandt andet fokus på de såkaldte Tiny Houses – som er boliger på 20-50 kvm opført i bæredygtige materialer og med et meget begrænset CO2-aftryk.

Allerede nu har Tiny Varigheden opført et såkaldt mug up af et Tiny House – et eksempel, som skal studeres nærmere og give inspiration forud for den lokalplanlægning, der skal ligge til grund for opførelsen af endnu flere af de små bæredygtige boliger.

– Vi i Tiny Varigheden vil eksperimentere med at bygge boliger ud af 99% natur- og genbrugsmaterialer, som skal kunne genbruges eller komposteres, når boligerne forlades. Hver bygning lagrer op til 10 tons kulstof, så de er ikke kun CO2-neutrale, men CO2-lagrende, siger Helga König-Jacobsen, formand for Tiny Varigheden og kommende beboer.

De nye byggeteknikker forsøger at skabe alternativer til den nuværende byggesektors enorme forbrug af nye materialer og manglende fokus på at sortere og genbruge byggeaffald.

Køges bæredygtige videncenter

Som det første her i foråret 2022, skal der opføres et Klimahus, som placeres på Køge Fælles Jord – , der støder op til området, hvor de nye småboliger skal opføres. Klimahuset er det første byggeeksperiment i Køge Kommunes boliglaboratorium og skal på sigt tjene som bæredygtigt videncenter for Køge Kommune, når det handler om at bygge og bo:

– Opførelsen af Klimahuset skal bruges til at udvikle og afprøve nye bæredygtige byggeløsninger. Samtidig får vi værdifulde erfaringer med et kommunalt samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle – og forhåbentlig får vi sat Køge på det kommunale landkort, når det kommer til bæredygtigt byggeri, siger Jacob Skjødt Nielsen, Køge Kommunes Grønne Ambassadør.

Undervejs i processen med opførelsen af Klimahuset vil Tiny Varigheden afholde workshops, hvor interesserede borgere samtidig kan få erfaringer med at bygge bæredygtigt.

Når Klimahuset står færdigt, skal det være hele Køge Kommunes bæredygtige videnscenter, hvor borgere og lokale foreninger kan dele viden om bæredygtigt byggeri og livsstil, afholde workshops og kulturelle begivenheder. Visionen er, at Klimahuset kan være med til at drive en udvikling for bæredygtige byggeløsninger både kommunalt og nationalt.

Klimahuset indgår også i EU-projektet ’Circular Builders’, hvor en række svenske og danske kommuner afprøver, hvordan de kan sikre, at kommunalt nybyggeri, renoveringer og nedrivninger sker bæredygtigt. 

Kommentarer