Debat og politik

Køge Kommune klar til at modtage flygtninge fra Ukraine

På baggrund af krigen mellem Rusland og Ukraine, er Køge Kommune i fuld gang med at forberede sig på en situation, hvor kommunen skal huse flygtninge fra Ukraine.

Den russiske invasion af Ukraine har ført til et enormt engagement af borgere på kryds og tværs af landet, der ønsker at hjælpe. Også i Køge Kommune oplever man rigtig mange private initiativer, ligesom kommunen er i fuld gang med at sikre, at ledige boliger står klar, hvis det bliver aktuelt at tage imod flygtninge fra Ukraine, ligesom der planlægges med modtagelse af børn i daginstitutioner og skoler.

Folketinget forventes i de kommende uger at vedtage en særlov for flygtninge fra Ukraine i forhold til deres rettigheder og dermed også i forhold til kommunernes opgaver.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har det koordinerende ansvar i forhold til flygtningen og drøftede situationen på udvalgets møde den 2. marts 2022.

  • Jeg er stolt og imponeret over det enorme engagement vi oplever hos private, der gerne vil give en hånd og hjælpe mennesker i nød. Jeg er sikker på, at vi får brug for det engagement, når og hvis vi i Køge Kommune bliver bedt om at huse flygtninge fra krigen. Vi takker for de mange positive tilkendegivelser fra borgere, der ønsker at hjælpe – og vi vender tilbage, når det bliver aktuelt, siger Mette Wigand Bode, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune.

Borgere er velkomne til at kontakte Center for Dansk og Integration med eventuelle spørgsmå.

Kommentarer