Samfund

Invitation til netværksmøde for bredde-fodboldklubber

Arkivfoto

Med afsæt i Køge Kommunes ønske om at få flere idrætsaktive via ”Bevæg dig for livet”-samarbejdet inviterer kommunen nu til møde om at styrke pigefodbolden i jeres lokale klub og Køge Kommune.

Vi mødes første gang tirsdag den 15. november. Temaet for mødet vil være vidensdeling om, hvad der får pigerne til at blive i fodboldklubberne samt konkrete tiltag, som kan rekruttere nye pigespillere til fodboldklubberne.

Program

Præsentation af mødedeltagere samt status på antal pigespillere/hold i klubberne.

Forventningsafstemning

Hvilke forventninger er der til netværket?

Vidensdeling

  • Succeser og udfordringer fra de deltagende klubber med pigefodbold.
  • Oplæg fra DGI om pigers idrætsdeltagelse.
  • Hvordan kan ovenstående erfaringer komme nuværende pigespillere til gode?

Igangsættelse af rekrutteringsplan

  • Konkrete forslag
  • Hvem gør hvad herfra?
  • Hvornår mødes vi igen?

Tid og sted

Tirsdag den15. november kl. 17-19 i Herfølge, nærmer info følger

Hvem kan deltage?

Pigetrænere og relevante udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer fra klubber i Køge Kommune.

Tilmeld dig via dgi.dk, senest fredag den 11. november.

Kommentarer