Køge by

Invitation til møde om klimaplan

Køge Kommune er ved at udvikle en ambitiøs klimaplan. Arkivfoto

Køge Kommune er i gang med at udarbejde en klimaplan i forbindelse med projektet DK2020. 

Køge Kommune inviterer derfor Grønt Forum og andre interesserede til et møde, hvor status på arbejdet med klimaplanen præsenteres. De deltagende inviteres til at komme med input.

Program

Mødet foregår mandag den 15. juni 17:00-20:00 i Det Grønne Hus i Vestergade 3C, Køge. Dørene åbnes kl. 16:30. Der er en kort pause kl. 18:00, hvor der serveres en sandwich.

• Velkomst ved Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget
• Introduktion til DK2020 og Køge Kommunes klimaarbejde
• Præsentation af temaerne Varmeforsyning, Elproduktion, Mobilitet, Landbrug
• Dialog, input og det videre arbejde

Dette møde vil være det første af flere møder, der afholdes om klimaplanen. Der vil blive inviteret til flere møder efter sommerferien, inden den endelige klimaplan skal vedtages politisk.

Tilmelding

Der er tilmelding med begrænsede pladser. Tilmelding foregår via først-til-mølle-princippet. Skriv til sara.guizani@koege.dk for tilmelding.

Oplæggene afholdt på mødet vil blive optaget på video og gjort tilgængelig her.

DK2020 projektet

Køge Kommune skal som en af 20 ambitiøse kommuner udvikle en klimaplan, der lever op til Paris-aftalens målsætning.

Læs mere om DK2020 her.

Kommentarer