Bjæverskov

Fortsat besøgsrestriktioner på plejehjem

Man vil fortsat være forsigtig med besøg på plejehjem og fastholder derfor visse restriktioner i Køge Kommune. Arkivfoto

Besøg i plejeboliger skal fortsat gennemføres udenfor. Kun beboere med særligt svækket helbred kan få dispensation til besøg indendørs af to faste relationer. Besøg skal fortsat aftales på forhånd, så de kan ske under forsvarlige forhold.

Selvom Danmark nu er i gang med en gradvis åbning, er det fortsat stort behov for at vi passer godt på ældre medborgere og skærmer dem for smitte med corona-virus. Derfor er der fortsat restriktioner på besøg på plejehjem. Det betyder, at besøg fortsat foregår udendørs og med tidsbestilling.

Kun hvis beboerens helbredsmæssige tilstand ikke tillader det, kan indendørs besøg finde sted og kun af to faste besøgende, som den ældre selv har udpeget. Det er institutionsledelsen på det pågældende plejehjem, der under hensyntagen til de konkrete forhold beslutter, om faste besøgspersoner kan komme på besøg indendørs.

– Med åbningen af samfundet er det mere end nogensinde vigtigt, at vi sikre vores plejehjem mod smittespredning. Vi har haft stor succes med åbningen af udendørs besøg, som fungerer rigtig godt, og det er altså den form, der ifølge myndighederne fortsat gælder, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen og tilføjer:

– Heldigvis er der på alle vores plejehjem i Køge Kommune mulighed for udendørs besøg – så de fysiske rammer står ikke i vejen, siger han.
Besøg skal – uanset om de finder sted indendørs eller udendørs – aftales med personalet på forhånd, og varigheden er fortsat 30 minutter.

Samtidig er institutionsledelsen forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg af ovennævnte faste besøgspersoner kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Kommentarer