Samfund

Fokus på forebyggelse af type 2-diabetes i Køge Kommune

Køge Kommune og Steno Diabetes Center Sjælland sætter massivt ind på forebyggelse af type 2-diabetes.

Køge Kommune og Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) har sammen indgået et langsigtet, strategisk partnerskab med fokus på forebyggelse af type 2-diabetes blandt mænd i den erhvervsaktive alder. Partnerskabsaftalen løber i første omgang fem år og har til formål at imødegå den store udfordring det er, at flere og flere får konstateret type 2-diabetes.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune, Bent Sten Andersen, er meget tilfreds med indgåelsen af det nye partnerskab:

”Hvis vi skal imødegå den udfordring, som type 2-diabetes udgør, så er vi nødt til at bruge flere kræfter på at forebygge. Først og fremmest så færre borgere skal leve med diabetes og de komplikationer, der følger med, men også for at lette presset på sundhedsvæsenet. Vi har ikke råd til at lade være.”

Om at indgå partnerskabet med Steno Diabetes Center Sjælland udtaler han videre:

”I Køge Kommune tror vi på, at vi kan mere, når vi samarbejder med flere. Da muligheden for at indgå et partnerskab med Steno Diabetes Center Sjælland opstod, var der ingen tvivl om, at selvfølgelig skulle vi arbejde for det.”

De svære mænd

Partnerskabets primære forebyggelsesfokus er på målgruppen mænd i den erhvervsaktive alder, og det er der en god grund til.

”Flere mænd end kvinder får konstateret type 2-diabetes. Og vi må konstatere, at det er sværere at nå mænd med de eksisterende tilbud og indsatser også inden for forebyggelse. Derfor er der et særligt behov for at sætte ind og tænke nyt over for denne gruppe af mennesker, hvis vi skal lykkes med at knække kurven,” udtaler direktør i Steno Diabetes Center Sjælland, Lise Tarnow.

Udviklingen i forekomsten af type 2-diabetes er stigende. Nationalt ligger gennemsnittet på 5,7 pct. Forekomsten er i perioden 2009-2019 på nationalt plan steget fra 3,7 pct. til 5,7 pct., og det samme mønster ses i Region Sjælland.
I Køge Kommune har godt 3.000 voksne fået konstateret sygdommen, hvilket svarer til 6,4 pct. af Køge Kommunes voksne befolkning. 56 pct. af borgere med type 2-diabetes i Køge Kommune er mænd, og Lise Tarnow er derfor meget glad for, at der nu er kommet en partnerskabsaftale med Køge Kommune:

”Mennesker med type 2-diabetes oplever oftere end andre borgere at blive indlagt på sygehuset. De tager generelt mere medicin, og de lever ofte med flere sygdomme foruden diabetes. Det understreger vigtigheden af at gøre noget ved det nu, og jeg ser frem til, at vi i samarbejde med Køge Kommune kan finde nye veje til forebyggelse.”

Kommentarer