Land og by

Flere flytter til Køge Kommune

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige 7,5 procent i løbet af de næste 12 år. Det er næsten to procentpoint mere end væksten på landsplan, og det svarer til 4.631 nye borgere i 2034. Det viser den årlige befolkningsprognose, som udarbejdes i samarbejde med COWI.

– Køge Kommune er et attraktivt sted at leve og bo. Når flere børnefamilier tilvælger kommunen, er det fordi, vi indfrier politiske visioner om transportmuligheder med Køge Nord Station, boligområder på Søndre Havn og i Køge Nord og gode rammer for sundheden med universitetshospitalet. Det glæder mig, at vi kan se frem til at byde endnu flere borgere velkommen i vores fællesskab, siger borgmester Marie Stærke.

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden. Prognosen bliver blandt andet brugt til at forudse hvilke udgifter og opgaver, som kommunen skal være opmærksom på, når flere borgere kommer til. Blandt andet fremgår det af prognosen, at især efterspørgslen på dagtilbud og vil stige, når flere børn kommer til, og at flere ældre får brug for en bolig. 

Befolkningsprognosen og kapacitetsberegningerne tager ikke højde for flygtninge fra Ukraine, da krigen i Ukraine ikke var udbrudt ved udarbejdelsen af prognosen, og antallet og sammensætningen af ukrainske flygtninge i Køge Kommune i 2023 fortsat vil være forbundet med så megen usikkerhed, at det ikke meningsfuldt kan indarbejdes i prognosen.

14 millioner til Oplevelsescenter Borgring

Med tirsdagens byrådsmøde er Oplevelsescenter Borgring et skridt nærmere realisering. Projekteringen af oplevelsescentret begynder nemlig nu, og derfor giver byrådet 14,048 millioner kroner i anlægsbevilling til Museum Sydøstdanmark fordelt over årene 2022-24 til projektet.

Oplevelsescenteret skal rumme Borgring, som vi kender den i dag, men med digitale oplevelser i området, samt et formidlingscenter for ringborgen, Harald Blåtand og nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, cafe og butik. Oplevelsescenter Borgring forventes at slå dørene op i foråret 2024.

– Borgring er en vigtig del af fortællingen om Danmarks overgang fra asatro til kristendom og en vigtig del af Køge Kommunes historie. Jeg glæder mig til, at vi kan præsentere oplevelsescenteret og samle historieinteresserede fra nær og fjern om denne vigtige verdensarv og samtidig fortælle historien om vores forfædre, der lagde grundstenene til det Køge, vi kender i dag, siger borgmester Marie Stærke. 

Oplevelsescenter ved Lellinge kommer til at strække sig over 1.800 kvadratmeter og forventes at blive en lokal, national og international attraktion.

Udover de i alt 15 mio. kr., som Køge Kommune støtter projektet med, har AP Møller Fonden doneret 15 mio. kr., Knud Højgaards Fond 3 mio. kr., Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond 200.000 kr., mens Museum Sydøstdanmark har afsat 4 mio. kr. til projektet. De resterende 16 mio. kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem yderligere fonde, Kulturministeriet samt eventuelt en lånefinansiering.

Kommentarer