Erhverv

EU-projekt gav bæredygtige svar: ”Hvis vi også skal være her om 150 år, skal vi tænke mere grønt i alt, vi gør”

”Vi fejrer 150 års jubilæum i år og for at sikre, at vi også har en berettigelse om 150 år, skal vi tænke mere grønt i alt, vi gør,” siger indkøbschef Ryan Thomsen fra Sika Footwear i Herning, som har arbejdet med grøn omstilling siden 2017. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø.

Hvordan kan virksomheder levere grøn omstilling og bæredygtighed, når der samtidig skal tjenes penge? Det har den 150 år gamle skoproducent Sika Footwear i Herning fundet svaret på i et EU-projekt: Det er svært i begyndelsen, men det kan lykkes, og vi kan ikke komme udenom det.

I skovirksomheden Sika Footwear i Herning er der siden 2017 tænkt grønt og bæredygtigt. Blandt andet har virksomheden fået hjælp fra regionalfondsprojektet ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” til en bæredygtig forsyningskæde.

“Hjælpen fra EU-projektet har givet os inspiration og et fantastisk overblik over alt det, vi allerede gør – og en plan til at blive endnu mere bæredygtige fremover. Ikke bare i vores forsyningskæde, men generelt i hele virksomheden,” siger salgs- og marketingdirektør Hans Løve.

Virksomhederne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at indfri Danmarks klimamålsætning. Senest i 2050 skal Danmark være klimaneutralt, og det betyder, at virksomhederne for alvor skal i gang med den grønne omstilling til bæredygtige løsninger og produkter og arbejdet med cirkulær økonomi.

Tredobbelt bundlinje

Flere og flere virksomheder arbejder derfor med en ”tredobbelt bundlinje”, som omfatter økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed. Det ansvar er man sig bevidst i Sika Footwear, hvor FN’s Verdensmål nu er en del af værdigrundlaget og strategien.

“Vi fejrede 150 års jubilæum sidste år. For at sikre, at vi også har en berettigelse om 150 år, skal vi tænke mere grønt i alt, vi gør. I vores branche er der ikke plads til virksomheder, der ikke agerer bæredygtigt. Der er pres fra forbrugerne og myndigheder om, at vi skal nå klimamålene, og udviklingen går meget hurtigere, end vi havde regnet med. Det grønne er simpelthen blevet et overlevelseskrav,” siger indkøbschef Ryan Thomsen og tilføjer:

“Vi har desuden et medansvar over for verdens miljø, og medarbejderne vil gerne være stolte af deres arbejdsplads.”

Hans Løve uddyber:

“Og samtidig skal vi være opmærksomme på, at den grønne forretning skal balancere med, at virksomheden skal sælge og tjene penge. Det kan ikke nytte noget at udradere sit eget eksistensgrundlag ved at gøre alt grønt, dyrt og besværligt.”

Arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed på Sika Footwear har givet erfaringer, som andre virksomheder kan spejle sig i. Den vigtigste er, at man skal tage små skridt og acceptere, at grøn omstilling tager tid, lyder det fra skovirksomheden.

“Det hele bliver ikke bygget på én dag, og man skal ikke forvente at skabe et markant lettere CO₂-aftryk fra starten. Det er fornuftigt at starte i det små, og på en lang række områder kan man igangsætte små forandringer, der sammenlagt bidrager til grønnere drift og bæredygtige produkter,” siger Ryan Thomsen.

Skoene pakkes sammen

Sika Footwears grønne omstilling omfatter både produkter og produktion. I 2019 lancerede producenten en bæredygtig sikkerhedssko, som er delvist lavet af genbrugsplasticflasker.

“Der er klart forretningspotentiale i bæredygtige produkter, selvom det fortsat kun er en mindre del af vores forretning. Vi har nu fået kunder i tale, som tidligere ikke så vores vej, og vi er i dialog med store virksomheder med et klart grønt budskab. Samtidig ser vores forhandlere en kæmpestor værdi i bæredygtige produkter,” siger Ryan Thomsen.

Sika Footwears grønne omstilling gælder både produktion, forhandlere og i selve virksomheden:

  • I 2021 reduceres omfanget af de trykte kataloger med 70 pct., og efter 2021 udfases de helt.
  • I produktionsleddet stilles der nu strammere krav til leverandørernes materialevalg, og Sika Footwear har fået flere skomodeller, som er pvc-fri.
  • Hos forhandlerne – i skobutikkerne – arbejdes der nu med at finde mere bæredygtige materialer.
  • Og i Holland arbejder forhandlerne med at reducere forbruget af emballage.

“Det betyder blandt andet, at vi er begyndt at pakke op til 10 par sko i én papkasse i stedet for hver sin papkasse,” forklarer Ryan Thomsen.

Sika Footwear har selv oplevet manglen på viden om bæredygtighed og grønne kompetencer som en af de store barrierer for den grønne omstilling. Derfor har virksomheden brugt EU-projektet til at tanke viden og kompetencer til det videre arbejde og har derefter kanaliseret det ud i virksomheden og til medarbejderne.

“Det er først og fremmest vigtigt, at alle i virksomheden begynder at tænke i grøn omstilling – og at de ved, hvordan de gør det. Så kommer de store forandringer med tiden,” slutter Ryan Thomsen.

FAKTA Om Sika Footwear

Grundlagt i 1870 af familien Engelbredt og er fortsat i familiens eje. Hovedsædet er placeret i Herning. Virksomheden har desuden egen fabrik i Lviv, Ukraine. 140 ansatte.

Udvikler, producerer og leverer sikkerhedssko og arbejdsfodtøj til en lang række brancher, brugere og behov. Sortimentet dækker bredt og indeholder alt lige fra træsko, sko og sandaler til støvler og tilbehør.

FAKTA Om ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV)

CØ SMV er et treårigt strukturfondsprojekt, som giver virksomheder mulighed for at se på deres ressourceanvendelse og de forretningsmæssige potentialer ved cirkulær økonomi. EU’s Regionalfond har støttet projektet, der også rummer en særlig indsats i Region Sjælland, med sammenlagt 19,3 mio. kr.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om den særlige indsats på Sjælland i projektdatabasen her

Læs mere om CØ SMV på projektets hjemmeside

FAKTA Om grønne virksomhedsindsatser under EU’s Regionalfond

Her gennemføres indsatser, hvor SMV’er dels får afdækket deres potentiale til at blive mere energi- og ressourceeffektive, dels får sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde og implementere cirkulære forretningsmodeller.

Aktiviteter kan f.eks. være:

  • Opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv.
  • Tilknytning af en rådgiver, der har erfaring med cirkulær forretningsudvikling
  • Rådgivning hos videninstitution om f.eks. teknologi
  • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
  • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af cirkulære forretningsmodeller

Kommentarer