Erhverv

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg ser dagens lys

Når det nye byråd den 1. januar 2022 træder til, bliver det med et nyt udvalg i konstitueringen.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal blandt andet bidrage med god synergi mellem erhvervslivet og Køge Kommunes indsats for at få ledige i job.

Den 1. december konstitueres Køge Kommunes nye byråd. I samme forbindelse besluttes, hvilke byrådspolitikere, der skal sidde med ved bordet i kommunens udvalg. I den forbindelse ser et nyt udvalg dagens lys – nemlig Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Udvalget varetager opgaver, der i den nuværende byrådsperiode hører under Økonomiudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig omdøbes Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget.  

Det nye udvalg skal blandt andet bidrage til en synergi mellem erhvervsliv og Jobcenter, samt sikre den gode dialog mellem erhvervsliv og kommune.

– Mangel på arbejdskraft bliver en af de største udfordringer i nærmeste fremtid. Det kræver, at vi lægger alle gode kræfter sammen for at sikre en gedigen indsats for at gøre de arbejdstagere, der har brug for lidt ekstra hjælp, parate til arbejdsmarkedet. Og det kræver en god dialog med erhvervslivet om, hvilke kompetencer, der er brug for. Derfor giver det så god mening at vi pr. 1. januar får et udvalg, hvor vi integrerer erhvervsindsatsen med arbejdsmarkedsområdet. Desuden får vi så et Socialudvalg hvis specifikke ansvar bliver at understøtte indsatser for kommunens udsatte borgere. Det politiske fokus tror jeg på kan styrke området, borgmester Marie Stærke.

Den nye udvalgsstruktur betyder, at byrådet skal godkende Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, hvilket sker ad to omgange. På dagens byrådsmøde blev styrelsesvedtægten førstebehandlet, og den endelige godkendelse falder ved byrådets ordinære møde næste uge, tirsdag den 30. november. 

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets opgaver

o Erhvervs- og turismeindsatsen – herunder dialog med erhvervslivet 

o Opgaver vedrørende fastholdelse og integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet 

o Kommunens Jobcenter og Sprogcenter 

o Koordinationsopgaven omkring kommunens integrationsindsats 

o Personbefordring inden for udvalgets område 

o Indkomstoverførsler (førtidspension m.v.) 

o Opgaver vedrørende ungeindsatsen for unge over 18 år i henhold til beskæftigelseslovgivningen 

o Opgaver i forhold til den forberedende grunduddannelse (FGU) 

o Sundheds- og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde 

o Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde 

o Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.  

Kommentarer