Samfund

Efter dialogmøde på Borup Skole står flere spørgsmål fra både forældre og presse ubesvarede

Chef for dagtilbud og skoler i Køge Kommune, Lars Nedergaard, forsøgte onsdag aften efter bedste evne at besvare spørgsmål fra pressen efter et netop overstået dialogmøde med forældre til børn i indskolingen på Borup Skole.

Onsdag aften var alle forældre med børn i indskolingen på Borup Skole inviteret til et dialogmøde på skolen om den aktuelle situation, der handler om mobning, trusler, vold og sågar voldtægt mellem børnene på skolen.

Efterfølgende blev der afholdt et pressemøde, hvor chef for dagtilbud og skoler i Køge Kommune Lars Nedergaard redegjorde, hvad der er sat i værk i sagen.

Hverken forældre eller pressen blev dog meget klogere efter de to møder. En del forældre var stærkt frustrerede over, at Køge Kommune endnu ikke har bortvist de elever, som angiveligt står bag de alvorlige krænkelser mod deres skolekammerater.

Da mødet sluttede svarede flere forældre, at mødet ikke havde været tilfredsstillende.

Christina Nielsen, som har en datter der går på skolen, er ikke tilfreds efter aftenens udmelding fra kommunen. Hun udtalte efter mødet til BT:

– Nu vil de mandsopdække og sætte ekstra pædagoger på alle vores børn. Og vi har stadig ikke fået svar på, hvad de vil gøre med de fire børn, der render og skaber alt det her, siger hun.

– Det kan ikke være rigtigt at de kan troppe op på skolen igen i morgen og gøre vores børn bange, lyder det videre.

Christina Nielsen er en af initiativtagerne til et brev, som tidligere er blevet sendt til skolens ledelse af 70 forældre.

På det efterfølgende pressemøde kom der heller ikke mange konkrete svar fra chef for dagtilbud og skoler i Køge Kommune, Lars Nedergaard.

Han kunne fortælle, at Køge Kommune kender til tre alvorlige episoder på Borup Skole omhandlende syv til ti børn. Der er både tale om vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser.

Han kunne videre oplyse, at kommunen er i kontakt med de involverede parter.

– Vi har indsatser i gang for de enkelte elever, de enkelte familier og for skolen som helhed, siger han, og ønsker ikke at kommentere på de enkelte sager.

Han poienterede også, at kommunen kunne have gjort det bedre.

– Vi kunne og burde have kommunikeret tydeligere, tidligere og bedre, sagde han, og understregede, at der bliver handlet på hver enkelt sag.

Han sagde også, at han har tillid til medarbejderstaben på skolen.

– De gør deres bedste hver dag, men vi må også se i øjnene, at vi skal gøre det bedre, siger Lars Nedergaard.

Lars Nedergaard kunne dog oplyse, at kommunen vil iværksætte en række tiltag, ude specifikt at gå detaljer med hvordan og hvornår.

– Det handler blandt andet om, at alle de forældre, der ønsker psykologsamtaler, vil få det i den nærmeste tid. Der vil også iværksættes kompetenceudvikling af medarbejderne.

– Det punkt, hvor vi måske skal forbedre os allermest på, er kommunikation og dialog, og Kommunen sætter desuden yderligere tilsyn på skolen.

Lars Nedergaard  ville trods flere opfølgende spørgsmål ikke gå nærmere ind i, om de krænkede børn og de krænkende børn bliver adskilt.

– Vi kommer til at handle på det. Det er det, jeg kan sige. Jeg synes faktisk, det er nogenlunde tydeligt, siger Lars Nedergaard.

– Hvis vi vidste det, vi ved i dag, er det klart, at så havde vi handlet anderledes, siger han.

Han sagde også, at ansvaret altid falder tilbage på ledelsen, da han blev spurgt til skolelederen på Borup Skole, der nu er sygemeldt.

– Når man er leder for en skole, har man selvfølgelig et ansvar, ligesom jeg har et ansvar som leder for dagtilbud og skoler. Det ansvar løber vi ikke fra, siger Lars Nedergaard.

 

 

Kommentarer