Debat og politik

DN Køge: Giv naturen lov!

Foto: DN Køge

Debatindlæg af Birgit Mindegaard, Formand DN Køge

Tænk, hvis en lov kunne sikre en mangfoldig natur?

Naturen er i krise. Dyr og planter forsvinder hurtigere end nogensinde før i menneskets historie. Både i verden og herhjemme. Alligevel er Danmark et af de dårligste lande i EU til at passe på naturen.

Virkeligheden er desværre, både i vores kommune og på landsplan, at mange årtiers samfundsudvikling med udvidelse af landbrug, infrastruktur og andet har trængt naturen, levestederne og dyrene op i en krog. I Danmark er over 1.800 arter lige nu i fare for at uddø.

Men tænk, hvis en lov kunne bremse tabet og få naturen tilbage på rette spor til glæde for vores børn og børnebørn? Tænk, hvis vi kunne få bare lidt flere områder som Åsen, som Ølsemagle revle, som Valore – og Regnemarks moser i kommunen? Hvor naturen får lov at leve, og vi får lov at opleve naturen.

Derfor drømmer vi i Danmarks Naturfredningsforening om en Dansk Naturlov.

En dansk naturlov skal fremtidssikre naturen. Ikke ved gode intentioner eller håbefulde visioner, men ved lov. Konkret foreslår vi, at en naturlov skal sikre, at 30 procent af Danmark bliver dækket af beskyttet natur. Loven skal via bindende mål sikre politisk handling og reel naturbeskyttelse.

I Danmark er der kun beskyttet natur på estimeret 10-15 procent af arealet – og i store dele af naturområderne drives der endda landbrug og skovdrift. Eksperterne, FN og EU peger alle på den samme løsning på biodiversitetskrisen: 30% af arealet på land og i havet skal være beskyttet natur, hvis vi skal stoppe arternes uddøen og undgå økosystemernes kollaps.

Det skal vi i Danmark, som et af verdens mest moderne samfund, naturligvis leve op til.

Derfor: Giv naturen lov! Hvis du er enig, så skriv under på www.givnaturenlov.dk

Kommentarer