Navnenyt

Claus Nielsen var med til at sikre handicapråd i hele Danmark. Nu takker han af i Køge

Formand for Handicaprådet i Køge Kommune, Lars Kunov, ved uddelingen af Handicapprisen 2023, som gik til Fafla Mikroværksted. Vi har desværre ingen billeder af Claus Nielsen. Foto: Handicaprådet i Køge Kommune

Claus Nielsen har i over 30 år kæmpet for de handicappedes rettigheder og muligheder. Claus Nielsen var medstifter af det frivillige handicapråd i Køge Kommune, der var et af forbillederne for, at handicapråd blev et lovfæstet råd for alle kommuner i Danmark ved kommunalreformen i 2007. Nu takker ildsjælen af efter 17 år i Handicaprådet i Køge Kommune.

Køge kan bryste sig af, at bysbarnet Claus Nielsen var med til at sikre handicapråd i hele Danmark.

Uanset hvornår eller for hvilke rettigheder, der skulle kæmpes eller demonstreres for, har man i over 30 år kunnet være sikker på, at Claus Nielsen deltog eller har været medstøtte. Han har siddet i Handicaprådet i Køge kommune i 17 år, siden det blev etableret i 2006. Sådan lyder ordene fra Lars Kunov, formand for Handicaprådet i Køge, i en pressemeddelelse fra Køge Kommune.

– Man kan sige, at en vigtig frontkæmper takker af efter lang og tro tjeneste; Claus har altid ydet en enorm indsats, sideløbende med, at han altid har været der for sin søn, siger Lars Kunov.

Claus Nielsen har en søn med autisme, der nu er 43 år og bor på et botilbud. Hver weekend er sønnen hjemme på besøg; en tradition, Claus Nielsen lægger stor vægt på og, som han glæder sig til.

Claus Nielsen har være engageret i Autismeforeningen og i LEV, hvor han i en lang årrække har taget en kæmpe tørn som formand. Derudover har Claus Nielsen været aktiv i Danske Handicaporganisationer, Køge, som repræsentant for LEV. Han har altid været tæt på brugerne og har gennem årene jævnligt besøgt diverse botilbud, klubber og beskæftigelsestilbud.

Men nu er tiden kommet til, at der skal yngre kræfter ind i Handicaprådet. Et råd, som gerne vil sende Claus Nielsen en kæmpestor tak for hans enorme bidrag til arbejdet med at varetage handicappede medborgers interesser, siger Lars Kunov

– Claus har altid stået for en god tone og et ønske om samarbejde med alle, det være sig politikere, kommunen, institutionen og pårørende. Jeg og de andre i rådet vil gerne sige en stor tak for hans enorme arbejde og indsats, slutter han.

Kommentarer