Debat og politik

Byrådet i Køge præsenteres for årets anden økonomiske redegørelse

Traditionen tro bød sidste byrådsmøde før sommerferien på en præsentation af årets anden økonomiske redegørelse. Redegørelsen giver et øjebliksbillede af Køge Kommunes økonomi, og giver altså byrådet mulighed for at holde øje med, om der er grund til at sætte ind på særlige områder.

Årets anden økonomiske redegørelse viser, at økonomien på tværs af kommunen hænger sammen. Redegørelsen bærer også præg af uforudsete udgifter på grund af de stigende priser generelt, og særligt de stigende priser på energi. Dertil kommer udgifter til at modtage flygtninge fra Ukraine, hvor det endnu er uvist, hvor meget dækkes af Staten.

– Jeg glæder mig over, at den økonomiske redegørelse viser, at budgetterne er overholdt, og at de enkelte fagudvalg holder sig inden for de økonomiske rammer, der er udstukket. Til gengæld er der ingen tvivl om, at vi som kommune lige nu oplever, hvordan verden omkring os påvirker os. Krigen i Ukraine sender mennesker på flugt, som vi skal gøre vores bedste for at hjælpe. Ligesom krigen er medvirkende til at priserne på både energi og fødevarer stiger. Ud over de enorme menneskelige konsekvenser krigen har, så påvirker den også vores økonomi. Det kommer byrådet til at skulle håndtere hen over efteråret, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet præsenteres for årets tredje økonomiske redegørelse til november.

Kommentarer