Samfund

Bredt budgetforlig i Køge kommune

Foto: Køge Kommune

Sent torsdag afte indgik byrådets flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og løsgænger Bent Sten Andersen budgetforlig.

Budgettet indeholder beslutninger om effektiviseringer og digitaliseringer på en række områder, samtidig med at man har minimeret de sværeste besparelser på børneområdet, folkeskolen, ældre- og socialområdet. De værste besparelser undgås også ved en skattestigning til en værdi på ca 40 mio kr svarende til 0,36%-point. Her står Venstre og Radikale Venstre dog udenfor forliget.

Det var 6 tilfredse gruppeformænd og ligeså borgmester der fredag formiddag kunne præsentere forliget for pressen.

Erik Swiatek, gruppeformand for Socialdemokratiet, udtaler:

“For Socialdemokratiet var en skattestigning ikke et mål i sig selv, men et nødvendigt middel for at uudgå de hårdeste besparelser på velfærdsområdet. Vi havde et klart ønske om at afbøde besparelserne, der berørte de mest sårbare områder. Dette lykkedes, hvorfor vi i Socialdemokratiet er meget tilfredse med det opnåede resultat. Jeg vil gerne takke vores samarbejdspartnere i flertallet for et godt og loyalt forhandlingsforløb.”

Ken Kristensen, gruppeformand for Venstre, udtaler:

“Vi skal passe på vores børn, vores skoler, vores ældre samt vores erhvervsliv. Det er helt afgørende for Venstre og for Køge. Med dette budgetforlig har vi fået trukket budgettet henover midten og afsat solide Venstre aftryk. Selvom vi er uenige omkring skatten er vi overordnet tilfredse med dette års forlig. For Venstre handler det om at sikre borgerlige stemmer der arbejder. Det mener vi med dette forlig, vi er lykkedes med. Tak til de øvrige partier for samarbejdet”.

Thomas Kielgast, gruppeformand for SF, udtaler:

Det er med blandede følelser, at budgettet for de kommende år kom i hus. Først og fremmest fordi der skulle spares mere end 100 mill. kr. En skatte forhøjelse på 0,36 % svarende til 40 mill. Kr. betød dog, at vi undgik de værste forringelser på vores store velfærdsområder og det er vi glade for, selv om en skatte forhøjelse betyder øgede udgifter for den enkelte families daglige husholdning, udtaler SF´s gruppeformand Thomas Kielgast. Ydermere kunne vi på børne-, skole- og ældreområde fastholde midler svarende til den demografiske udvikling, hvorved serviceniveauet pr. borger kan fastholdes. Samlet set betyder det indgåede budgetforlig også at de vigtige forebyggende indsatser – så som Ungepsykolog, forebyggende rådgivere og specialskoleklasser fastholdes.

Mette Jorsø, gruppeformand for Radikale Venstre, udtaler:

“I Radikale Venstre har vi valgt at have fokus på børn og sårbare børn og voksne, som vi mente skulle fredes så meget som muligt i disse forhandlinger. Det har gjort ondt at kigge ind i så stort et sparekatalog denne gang. Vi stemte for et par uger siden imod en skattestigning, hvilket vi stadig holder fast i. Men vi er en del af byrådets flertalsgruppe, og ønsker at støtte konstruktivt op om det brede samarbejde i Køge Byråd. Vi er meget glade for at vi igen kan sætte fokus på grønne og bæredygtige indkøb. Det er vigtigt, at vi også som kommune går forrest i det arbejde. Til gengæld kom vi – igen – ikke igennem med vores krav om ansættelsen af borgerrådgiver for at styrke de svage borgeres retssikkerhed. Den kamp vil vi stadig kæmpe for. Vi ser dog frem til procesarbejdet med de relevante parter med henblik på at finde bedre læsninger for borgernes retssikkerhed.”

Niels Rolskov, gruppeformand for Enhedslisten udtaler:

“Enhedslisten gik ind i årets budgetforhandlinger med det klare mål, at der ikke skulle ske serviceforringelser på velfærdsområderne. Med budgetforliget må vi med glæde konstatere at det stort set er lykkedes at friholde børn, skole, ældre og ikke mindst vores handicappede og sårbare borgere for nedskæringer. Ikke mindst bevarelsen af alle vores væresteder fylder os med glæde. Med 2 gange 1 million årligt til klimaindsatsen er det lykkedes at fastholde et højt tempo op realiseringen af Køge kommunes store klimaplan i årene fremover hvilket er både godt og helt nødvendigt. At vi nu tager mere konkret fat på indholdet af en eventuel borgerrådgiver, er et godt skridt på vejen for mere tryghed hos borgerne. En beskeden skattestigning kombineret med konkrete besparelser fik rammerne til at hænge sammen hvilket vi hilser med tilfredshed.”

Bent Sten Andersen, løsgænger udtaler “Grundlæggende vil jeg sige, at det, der er vigtigt for mig er Borup omfartsvej og den nødvendige infrastruktur på Køge Marina. Samtidig er jeg tilfreds med skattestigningen der gør, at de 20 millioners besparelser i budgettet for ældre er nedbragt til 12 millioner kroner og vi derved har kunne fastholde en værdig ældrepleje.”

Marie Stærke, borgmester udtaler:

“Verden er under forandring og vi ved ikke hvilken fremtid vi ser ind i. Det er vigtig, vi så vidt muligt ruster Køge kommunes økonomi til fremtiden og med det budgetforlig, hvor vi også styrker vores likviditet, er vi kommet et godt stykke i den rigtige retning. For mig betyder det meget, at vi samtidig har undgået besparelser på de mest sårbare områder”

Kommentarer