Debat og politik

Borgermøde om plan for nyt byområde på Søndre Havn

Perspektivtegning af Køge Havn med markering af, hvor det er planen at opføre et nyt byområde (SH5 og SH6). Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Kommunens Klima- og Planudvalget har den 4. maj 2023 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 1119 for et nyt byområde på Søndre Havn, SH5 og SH6. Nu kalder man til borgermøde om planerne.

Byomdannelsen på Søndre Havn er nu så fremskreden, at der skal tages hul på planlægningen for de resterende dele af Søndre Havn mellem Strandkvanen og havnebassinet.

Som oplæg til planlægningen har Køge Kyst udarbejdet et prospekt, som viser, hvordan området konkret kan udvikles i tråd med den overordnede Udviklingsplan for Køge Kyst fra 2011.

Som en del af det indledende arbejde med lokalplanen afholdes for-borgermøde tirsdag den 23. maj klokken 18.30 til 20.00 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

På borgermødet vil Køge Kyst præsentere prospektet, og der vil blive informeret om den videre lokalplanproces.

Formålet med for-borgermødet er at indhente bemærkninger og synspunkter på et tidligt tidspunkt i processen.

På Køge Kommunes lokalplanportal www.lokalplaner.koege.dk under fanen ‘UNDER UDARBEJDELSE’ kan du finde startredegørelsen for lokalplan 1119 i menuen til venstre på lokalplanens egen side. På siden finder du også et link til Køge Kysts prospekt for området med mange flere oplysninger.

Her kan du komme direkte ind og læse startredegørelsen og læse meget mere om udviklingstankerne

Den røde linje markerer området, som er omfattet af lokalplan 1119. Illustration: Køge Kyst
Visualisering af mulig havnefront. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Kommentarer