Debat og politik

Borgermøde om ny lokalplan for hotel og sundhedshuse i Bellingeparken

Køge Kommune inviterer til borgermøde den 27. april om nyt forslag til lokalplan for hotel og sundhedshuse i Bellingeparken.

Klima- og Planudvalget besluttede på et udvalgsmøde den 12. august 2021 at igangsætte lokalplanlægningen for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken.

Lokalplanforslag 1105 er udarbejdet med henblik på at muliggøre et projekt til opførelse af hotellejligheder, patienthotel og sundhedshuse/kontorerhverv på Lykkebækvej 6-14. Med lokalplanen gives mulighed for øgede bygningsomfang og -højder i forhold til gældende lokalplaner for området.

Området ønskes bebygget med i alt seks erhvervsbygninger, hvoraf tre bygninger allerede er opført. Hele området planlægges, etableres og bebygges i stil med lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og anvendelse.

Projektet omfatter tre nye bygninger i varierede etager og maks. 6 etager, og med bygningshøjde på op til 24 meter og bebyggelsesprocent på 90 %. Den gældende lokalplan giver mulighed for 2,5 etager og 12,5 meters højde.

Derudover omfatter projektet udvidelse og forskønnelse af facader på eksisterende bygning på Lykkebækvej 14. 

Høringsperiode

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 5. april 2022 til og med den 10. maj 2022.

Borgermøde – sted og tidspunkt

Borgermødet afholdes onsdag den 27. april på det grønne areal ved Lykkebækvej 8.

Kommentarer