Ølsømagle

Alle klasseværelser på Køge Kommunes skoler har nu mekanisk ventilation

Køge Kommune er nu i mål med at installere mekanisk ventilation i alle klasseværelser på Køge Kommunes skoler. Det forbedrer indeklimaet og bidrager til bedre trivsel og læring.

Et godt indeklima på skolerne er afgørende for, at eleverne trives og får et godt fagligt udbytte af undervisningen. Derfor har det også været et fokus på skoleområdet i Køge Kommunes siden 2015, hvor en screening viste, hvilke skoler der manglede mekanisk ventilation.

Nu er det sidste anlæg sat op, og det sikrer frisk luft og god udluftning i løbet af skoledagen: 

– Vi ved, at et dårligt indeklima går ud over både læring og trivsel i skolen. Faktisk ved vi, at det kan sætte eleverne et helt år bagud rent fagligt, når de når til 9. klasse, hvis indeklimaet har været ringe. Derfor er jeg rigtig glad for, at ventilationen nu er i orden hele vejen rundt”, siger Ali Yahya, formand for Skoleudvalget.

Etableringen af anlæggene har kostet ca. 20 mio. kr. og er finansieret af afsatte puljemidler til at genoprette kommunens ejendomme.

– Det er afgørende, at vi hele tiden sørger for at vedligeholde kommunens skoler – ja det gælder sådan set alle eksisterende bygninger. De er rammerne om børn og voksnes hverdag, og derfor skal det være rart at være der. I Køge Kommune har vi de seneste år afsat godt 40 mio. årligt til genopretning af vedligehold, og jeg er glad for at se, at pengene gør en forskel i børnenes hverdag” siger Lene Møller Nielsen, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Fase to på vej

Udover at sikre, at alle skoler har mekanisk ventilation, forventes det, at der også de kommende år afsættes penge til at opgradere og eventuelt supplere eksisterende mekaniske ventilationsanlæg på de skoler, som allerede har et mekanisk anlæg af ældre dato. Det handler nemlig groft sagt om at sikre en bestemt mængde frisk luft i lokalerne – og til det formål er der behov for at opgradere eller supplere anlæg på en lille håndfuld skoler. Det gælder Borup Skole, Herfølge Skole, Ejby Skole og Kirstinedalsskolen.

Opgraderingen forventes at koste omkring 32 mio. kr. og forventningen er, at fase to er gennemført senest i 2030.

Også bedre lys

Samtidig med det igangværende arbejde, er også rigtig meget belysning blevet udskiftet fra gammeldags gløde-pærer og lysstofrør til moderne LED-lys. De sparer strøm og giver et bedre og mere roligt lys. Lys hører nemlig også med til et godt indeklima.

Kommentarer